Om Glasvision AB 1

Företaget Glasvision AB grundades av Claes Hovhammar och Jan-Olof Wijk 2012.

Glasvision AB tillverkar unika glasprodukter för hemmet, företaget och offentliga miljön.

Glasets oändliga möjligheter öppnar nya vägar att skapa unika produkter som tidigare varit omöjliga att producera. Kontakta oss för specialprodukter.